Chardonnay, Copain Wine Cellars, “Tous Ensemble,” Sonoma Coast, 2016