Thomas Fogarty, Portola Springs Vineyard, Santa Cruz Mountains, 2016